رفتن به مطلب
اطلاعیه شماره 1 مارککـــت ایران ادامه مطلب... ×
 • متاسفانه شما دسترسی لازم برای گفتگو زنده را ندارید ! برای ارسال پیام لطفا در سامانه ثبت نام کنید.
  Load More

داروسازی

تعداد 1 محصول در این دسته قرار دارد

 1. 9,700 تومان

  مقاله و تحقیق داروسازی - BCG قديمي ترين واكسن - پزشکی

  BCG قديمي ترين واكسني است كه هنوز از آن استفاده مي شود و تا به حال به حداقل 4 بيليون فرد داده شده است و استفاده از آن به صورت رويتن از سال 1960 آغاز شده است در همة كشورها به جز Netherland  و united state . هنوز به رقم استفاده گسترده ازBCG ، سل به عنوان عامل مرگ زيادي در جهان باقي مانده است و بيان ميشود كه حدود% 3/1 مردم جهان در حال حاضر به مايكوباكتريوم توبركلوزيس مبتلا هستند و سالانه 2 تا 3 ميليون مرگ ناشي از اين ارگانيسم وجود دارند . گرچه بسياري از كشورهاي پيشرفته راههايي را براي كنترل آن پيدا كرده اند اما بروز اين بيماري در بسياري از مناطق فقير جهان هنوز رو به افزايش است . اثر اين واكسن در افراد مختلف بسيار متفاوت است .
   
  دو پزشك فرانسوي يعني calmette  و Guaerin مطالعاتشان را روي واكسن توبركلوزيس در سال 1908 آغاز كردند . شاخه اي كه آنها براي. مطالعه انتخاب كردند مايكوباكتري Bovis ازيك گاو با uberaulous mastit (آبررسي پستان) (بيماري سا پستان)  بود . ارگانيسم هر 3 هفته براي 13 سال ، 231 سيكل كشت داده شد .
   
  Dosage:
  دوز پيشنهادي BCG برحسب شاخة BCG و سن تجويز آن متفاوت است. روزي براي هر شاخه استفاده مي شود كه اثر حفاظتي بالا و عوارض موضعي كمي داشته باشد. به طور كلي به نوزادان تازه متولد شده نصف دوز استاندارد داده مي شود. بيان شده كه اگر واكسيناسيون BCG در كودكان از هفتة اول تولد به ماه نهم زندگي بيفتد، ميزان حساسيت ايمونوژني آنها بسيار بالاتر خواهد بود.
   
  Route of administration:
  به طور كلي بهترين روشي كه براي واكسيناسيون BCG در نظر گرفته شده است اينترا درمال است چون و تزريق آن قابل كنترل است. مكانهايي زيادي در بدن مي توانند براي واكسيناسيون استفاده شوند ولي شايعترين محل، منطقه دلتوئيد در بازوست متأسفانه تزريق اينترا درمال ممكن است در نوزادان سخت باشد مخصوصاً وقتي كه نوزادان زيادي به سرعت نياز به انجام واكسيناسيون داشته باشد. ميزان واكنش موضعي شامل زخمها و lymphadenitis در متد اينترادرمال بالاتر است نسبت به ساير روشها.

  0 خرید    0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

×