رفتن به مطلب
اطلاعیه شماره 1 مارککـــت ایران ادامه مطلب... ×
 • متاسفانه شما دسترسی لازم برای گفتگو زنده را ندارید ! برای ارسال پیام لطفا در سامانه ثبت نام کنید.
  Load More

ژنتیک

تعداد 2 محصول در این دسته قرار دارد

 1. 7,300 تومان

  مقاله و تحقیق جامع DNA و ژنتيك - ساختارها و موراد استفاده از dna در پزشکی

  DNA (دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد) يك ساختار شيميايي است كه كروموزوم را مي‌سازد . قسمتي از كروموزوم كه خصوصيات ويژه را ديكته مي كند ژن نام دارد .
  نمونه پيشنهادي DNA به صورت زير است .
  A - A - C - T - G - A - T - A - G - G - T - C - T - A - G
  رشته ديگر DNA به اين صورت است :
  T - T - G - A - C - T - A - T - C - C - A - G - A - T - C
   
  مشكلات اثر انگشت DNA
  مثل هر چيز ديگر در جهان علم هيچ چيز را نمي توان درباره DNA اثر انگشت 100% تضمين كرد .
  اصطلاح انگشت نگاري DNA به يك مفهوم يا اصطلاح غلط است . آن به اين مفهوم است كه مثل انگشت نگاري الگوي VNTR براي هر شخص معيني كاملاً منحصر به فرد آن شخص است . در واقع تنها كاري كه الگوي VNTR مي تواند انجام دهد عبارت است از ارائة يك احتمال كه شخص موردنظر در حقيقت همان شخصي است كه الگوي VNTR اعم از يك بچه يا مجرم يا هر چيز ديگر به او تعلق دارد . با در نظر گرفتن اين احتمال كه در 20 ميليارد است كه حاكي از اين است كه شخص را مي‌توان به طور معقولي با انگشت نگاري DNA مطابقت داد .
   
  ژنتيك جمعيت :
  چون VNTR نتايجي از ارث‌بري ژنتيك هستند در كل جمعيت انساني توزيع نمي‌شوند . يك VNTR داده شده نمي تواند يك احتمال ثابت از رخدادها باشد و خيلي به بين زمينه (سابقه خانوادگي) وابسته است . تفاوت احتمالات كاملاً در خطوط نژادي به طور مشخص قابل رويت هستند . بعضي از الگوها كه به طور پي در پي اتفاق مي افتند در پس اسپانيايي ها ، خيلي به ندرت در ميان قفقازي ها يا آمريكايي - آفريقايي ها اتفاق مي افتد .

  0 خرید    0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

 2. 10,000 تومان

  دانلود مقاله و تحقیق TSP الگوريتم ژنتيک و حل مساله

  بخشی از محتوای محصول در زیر شرح داده شده است :
  ابتدا الگوريتمهای ژنتيک را معرفی کرده و مراحل انجام چنين الگوريتمهايی توضيح داده می شود. بعد از اينکه يک TSP می پردازيم. ابتدا چند روشی که برای حل Traveling Salesman Problem ديد کلی نسبت به الگوريتمهای ژنتيک پيدا کرديم به مساله ارائه شده است را بيان می کنيم و بعد سعی می کنيم الگوريتمهای ژنتيک مختلفی را برای اين مساله مطرح کنيم و سپس بررسی می کنيم که کدام يک از اين الگوريتمهای ژنتيک بهتر از بقيه روشها جواب می دهند. در پايان نيز مقايسه ای بين الگوريتمهای ژنتيک و ديگر الگوريتمها انجام می دهيم.
  مقدمه:
  الگوريتمهای ژنتيك ابزاری می باشند آه توسط آن ماشين می تواند مكانيزم انتخاب طبيعی را شبيه سازی نمايد. اين عمل با جستجو در فضای مسئله جهت يافتن جواب برتر و نه الزاما بهينه صورت می پذيرد.

  0 خرید    0 دریافت

  0 دیدگاه

  به روزرسانی

×